Om oss


Lassfolks Plåtslageri AB är ett entreprenadföretag inom byggnadsplåtslageri. Sedan starten har kvalité och hög fackmannamässig kompetens varit självklar då större delen av våra arbeten ställer höga krav på hantverket. Vi jobbar ofta med totalentreprenader av yttertak då vår långa och breda kunskap hjälper oss att välja den bäst lösningen för yttertaket. Vi jobbar med plåtslageriarbeten, tegelomläggningar, tätskiktsarbeten samt läggning av sedumtak. På vintern utför vi snöröjning av Stockholms yttertak. Vi jobbar med båda avrop och bevakningsavtal.

Vi utför även omläggning och renovering av tak belagda med takpannor i tegel eller betongpannor eller andra typer av takbeläggningar. Vidare utförs omläggning och renovering av tak med takbeläggningar av bitumenbaserade produkter eller olika plastdukstyper.

Vi utför även smidesarbeten och har också en svetsavdelning där svetsarbeten utförs i kvalificerade material såsom aluminium, rostfritt o.dyl.

En annan del i vår verksamhet utgörs av service av och reservdelsleverans till olika plåtslagerimaskiner som används av plåtslagarna ute på arbetsplatserna.

Förutom det ovannämnda utgörs en viktig del i vår verksamhet av uthyrning av Lassfolks välkända och patenterade skyddsräcken för användning som personligt skydd vid tillfälliga takarbeten. Systemen finns för infästning i hängränna, fotränna eller falserna på plåttaken. Uthyrning sker över hela landet till takentreprenadföretag eller byggnadsbolag som för längre eller kortare tid behöver få ett fallskydd för personalen som arbetar på taket.

Lassfolks Plåtslageri AB är ett kvalificerat entreprenadföretag inom byggnadsplåtslageri. Vi utför takplåtslageri i vanlig stålplåt, koppar, aluzink och andra kvalificerade material. Vi har en arbetsstyrka med takplåtslagare som klarar av alla svårigheter som kan uppstå i samband med takplåtslageriet.

Företaget har en gedigen maskinpark med 3 m maskiner vilket ger oss möjlighet till rationell tillverkning. Därtill har vi också de erforderliga maskiner som vid behov kan förflyttas ut på arbetsplatsen för att där kunna utföra den mest rationella entreprenadverksamheten.